TopNavi

Avainsana-arkisto | YTHS

30.11.1999Ajankohtaista, Blogi, Etusivu

Blogi: Terveyserojen kasvu saatava kuriin

Viime viikkojen aikana on puhuttu paljon terveydenhuollon uudistamisesta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta onkin äskettäin saanut valmiiksi esityksensä sote-uudistukseksi. Uudistuksesta puhuttaessa unohdetaan kuitenkin liian usein mainita se tosiasia, että terveyserot ovat viime aikoina kasvaneet Suomessa merkittävästi. Mutta miksi? Meillähän on käytössä kaikille avoin, julkinen terveydenhuoltojärjestelmä.
Lue lisää →

28.05.2013Blogi

Suuri sote-keskustelu on vasta alussa

Petteri Orpon vetämä työryhmä sai sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen isot linjat vedettyä. Suunta kohti laajemmalla väestöpohjalla järjestettyjä palveluita on oikea, vaikka omasta mielestäni tavoitteena tulisi olla nyt esitettyä suuremmat kokonaisuudet. Lisäksi terveydenhuollon rahoitusta ja tietojärjestelmiä koskevat miljardin taalan kysymykset jäivät edelleen vaille vastauksia.

Lue lisää →

08.02.2013Kannanotot

Demariopiskelijat: Kehysneuvotteluissa muistettava nuoret ja opiskelijat

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry haluaa muistuttaa valtioneuvoston kehysneuvottelujen lähestyessä, että valtiontalouden lyhyen aikavälin tasapainottamistoimilla ei saa viedä pohjaa pitkäntähtäimen kehitykseltä ja hyvinvoinnilta.

Toivomme, että valtion hallitus kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin neuvotteluiden valmistelutyössä sekä neuvottelupöydässä. Lue lisää →

Blogi

Kokeilulailla korkeakouluopiskelijoiden kesken tasavertainen opiskeluterveydenhuolto

SONKin liittohallituksen jäsenen Joni Vainikaisen kolumni.

Yliopistojen opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa YTHS, eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. YTHS tarjoaa opiskelijoille perusterveydenhuollon palveluita ja tekee ennaltaehkäisevää työtä, jotta opiskelijoilla olisi paras mahdollisuus opiskeluun ilman terveysongelmia.

Ammattikorkeakoulujen puolella ei samaa palvelua ole saatavilla, ainakaan kaikkialla. YTHS:n laajentaminen ammattikorkeakouluihin aloitettiin kokeilulla vuonna 2011. Kokeilussa ovat mukana Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu. Ongelmana vain on se, että kokeiluun osallistuminen on opiskelijoille vapaaehtoista. YTHS:n toiminta kun perustuu vakuutusluonteisuuteen, jossa kaikki maksavat yhteisestä hyvästä.

Seuraava askel kokeilussa pitäisikin olla kokeilulain säätäminen, josta SDP:n puoluekokous hyväksyi aloitteen. Kokeilulailla säädettäisiin automaattinen terveydenhuoltomaksu kaikille kokeilun piirissä oleville amk-opiskelijoille. Tällöin YTHS:n perusperiaate, vakuutusluonteisuus, toteutuisi myös kokeilussa. Kokeilun rahoitusmalli ei mahdollista YTHS:lle toimintansa suunnittelua kuin puoleksi vuodeksi kerrallaan, koska käyttäjämäärät eivät ole tiedossa tätä pidemmälle. Nykyinen maksumalli ei anna totuudenmukaista kuvaa YTHS-mallista ammattikorkeakoulukentällä.

Kokeiluun osallistuminen on ollut opiskelijoille vapaaehtoista, kun taas yliopistoissa opiskeleville maksu on pakollinen. Tämä aiheuttaa sen, että opiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa keskenään. Lisäksi amk-opiskelijoiden palvelutarpeesta ei saada todellista kuvaa, sillä on todennäköistä, että maksun maksaneet käyttävät eniten YTHS:n palveluita.