TopNavi

Avainsana-arkisto | sivistys

21.05.2015Ajankohtaista, Etusivu, Kannanotot

Sosialidemokraattiset opiskelijat & Keskustan Opiskelijaliitto: Suomi tarvitsee uuden elinikäisen oppimisen strategian

Kannanotto. Vapaa julkaistavaksi heti.

European Higher Education Area, eli EHEA- konferenssi kokoontui Armeniassa 14.-15.5.2015. Ministerien tilaisuudessa oli 47 maan korkeakoulutuksesta vastaavat edustajat sekä Euroopan Komission ja Bolognan prosessin neuvottelevat edustajat. Tapaamisessa luotiin suuntaviivoja eurooppalaiselle korkeakoulutusyhteistyölle, Bolognan prosessille.

Koulutus nähdään avaintekijänä Euroopan tulevaisuudelle. Bolognan prosessin tärkein viesti on nyt elinikäisen oppimisen mahdollistaminen, sillä aktiivinen kansalaisuus, työllistyminen ja itsensä kehittäminen luovat pohjan kilpailukyvyn kasvulle. Suomen on otettava kiinni Euroopan yhteisestä päämäärästä taata kaikille oikeus kouluttautua niin pitkälle kuin rahkeet riittävät elämän yllätyksistä huolimatta. Suomen elinikäisen oppimisen neuvosto julkaisi tavoitteitaan elinikäisen oppimisen kehittämiseksi viisi vuotta sitten. (”Elinikäinen oppiminen – mahdollisuus kasvuun ja työllisyyteen”, 2010).
Lue lisää →

09.04.2015Ajankohtaista, Blogi, Etusivu

Blogi: Sivistys on parasta sosiaalipolitiikkaa

Vaalien alla koulutus on herättänyt paljon keskustelua. Moni on vaatii perustellusti tutkimukseen ja opetukseen enemmän resursseja. Ainoa keino Suomelle nousta taantumasta on kasvavien osaajien määrä ja uudet innovaatiot, joita prosessin mukana toivotaan syntyvän. Toisaalta keskustelussa nostavat päätään ehdotukset opintotuen leikkauksesta tai koulutuksen osittaisesta maksullisuudesta. Vaikka esimerkiksi opintotukea karsimalla ei varsinaisesti koulutuksesta leikata, on hyvä muistaa ettei koulutus ole vain talouskasvun moottori. Lue lisää →

06.05.2014Kannanotot

SONK ja TSL: Sivistys palautettava ihmisten elinpiirin keskiöön!

KANNANOTTO

7.5.2014

Oikeudenmukaisuus, kansan sivistäminen ja heikoimpien puolustaminen kuuluvat niihin asioihin, joita sosialidemokraatit ovat vaalineet vuosikymmeniä.  Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry ja Työväen Sivistysliitto TSL haluavat, että sosialidemokratian ydin, sivistys, palautetaan ihmisten elinpiirin keskiöön.

Lue lisää →

06.08.2013Blogi

Sivistyksen pitäisi olla uusi musta.

Vuonna 1920 Suomen Sos.Dem. Naisliiton äänenkannattaja Työläisnainen tarjosi lukijoilleen naisten harrastuspiiriin kuuluvia valtiollisia, yhteiskunnallisia, ammatillisia sekä sivistys- ja järjestötyötä koskevia kirjoituksia. Lehden levikki oli nykypäivään suhteutettuna lähes Cosmopolitanin luokkaa ja toimituskuntaan kuuluivat muun muassa Miina Sillanpää ja Hella Wuolijoki.

Lue lisää →