TopNavi

Avainsana-arkisto | maksullinen koulutus

02.09.2013Kannanotot

Demariopiskelijat, Vasemmisto-opiskelijat ja Vihreät nuoret ja opiskelijat: Maksullisen koulutuksen eteneminen pysäytettävä!

Kannanotto 2.9.2014

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry, Vasemmisto-opiskelijat ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ovat huolestuneita maksullisen koulutuksen laajenemisesta Suomessa. Järjestöjen mukaan hyvinvointivaltiomme peruskivi on laadukas ja maksuton koulutusjärjestelmä, jota nykyinen markkinavoimien luoma kilpailu ja voitontavoittelu rappeuttavat.

Lue lisää →

03.03.2013Framsida, Kannanotot, Ställningstaganden

Kyllä koulutusviennille, ei maksujen tuonnille!

Kannanotto / Ställningstagande

Vapaa julkaistavaksi/ Fritt att publicera

(för svenska, se nedan)

 

Poliittiset opiskelijajärjestöt ovat tyrmistyneitä yliopistorehtoreiden keskuudessa vallitsevasta  lukukausimaksuille myönteisestä ilmapiiristä. Alman maakuntalehtien kyselyssä useat rehtorit ilmoittivat kannattavansa maksuja EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille tutkinto-opiskelijoille.

Rehtorien piiristä on kuulunut myös myönteistä suhtautumista suomalaisille opiskelijoille asetettavia lukukausimaksuja kohtaan. Tämä enteilee järjestöjen puheenjohtajien mielestä huolestuttavaa kehitystä, jossa lukukausimaksut olisivat jatkossa osa suomalaista koulutuspolitiikkaa. Lue lisää →

14.01.2013Blogi

Pienin askelin kohti maksullista koulutusta

Opiskelija-aktiivit saivat todellisen iskun vasten kasvoja reilu viikko sitten sunnuntaina, kun julkisuuteen tupsahti uutinen lakialoitteesta, joka hyväksyttäessään toisi lukukausimaksut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.  Aloitetta oli valmisteltu täysin pimennossa ja sen oli allekirjoittanut 119 kansanedustajaa, joista kaksi tosin oli tullut järkiinsä ja vetänyt allekirjoituksensa aloitteesta pois. Aloitteen puolesta on käytetty hyvin heppoisia argumentteja siitä, että kilpailukykymme kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla tulisi parantumaan, ulkomaalaisten opiskelijat jäisivät Suomeen valmistumisen jälkeisten verohelpotusten myötä ja lohdutuspalkintona köyhemmistä oloista tuleville opiskelijoille myönnetään stipendejä, joilla he voisivat kustantaa opintojaan. Lue lisää →

09.01.2013Blogi

Hiipivät koulutusmaksut

SONKin liittohallituksen jäsenen Pekka Suhosen kolumni.

Tutkintoon johtava koulutus on Suomessa perinteisesti ollut maksutonta kotimaisille ja EU:n alueelta tuleville opiskelijoille. Näin toivottavasti myös jatkossakin. Maksullinen koulutus on kuitenkin hivuttautumassa takaovesta suomalaisiin korkeakouluihin:

  1. Lukukausimaksukokeilu EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille on käynnissä. Kokeilu kestää vuoden 2014 loppuun saakka, mutta päätöksiä kokeilun jatkosta tai vakinaistamisesta saatetaan tehdä jo aiemmin. Sinänsä lukukausimaksut eivät ole olleet mikään suuri menestys korkeakouluissa. Kokeiluun on ilmoitettu yhteensä 146 ohjelmaa, joista vain 24 perii lukukausimaksuja. Myös maksujen tuotot korkeakouluille ovat vähäisiä. OKM:n seurantaraportti, luettavissa tästä.

  2. Täydennyskoulutus ja koulutusvienti ovat yhä yleisempiä korkeakoulujen ansaintakeinoja. Täydennyskoulutuksella tarkoitetaan esimerkiksi yrityksen henkilöstölleen tilaamaa koulutusta, joka ei johda varsinaisesti mihinkään tutkintoon, vaan täydentää henkilöstön aiempaa osaamista. Koulutusviennillä taas viitataan esimerkiksi suomalaisen yliopiston ulkomailla, usein tilauksena toteuttamaan koulutusohjelmaan. Edellämainitut eivät sinänsä ole uhka tutkinto-opiskelun maksuttomuudelle, mutta tuovat kuitenkin näkyväksi maksullisuuden mahdollisuuden ja koulutuksesta aiheutuvat kustannukset.

  3. Avoimen yliopiston opetuksen integroiminen yliopiston päivittäiseen opetustarjontaan voi tuoda luentosaleihin tilanteita, joissa toiset maksavat kurssista ja toiset eivät. Samalla opiskelijan ja ”asiakkaan” raja hämärtyy.

  4. Maksullista tutkintoon johtavaa koulusta on jo nyt tarjolla Helsingissä, vaikka nimellisesti korkeakoulut ovat Suomenlahden etelärannalla. Palveluiden ja ihmisten vapaa liikkuvuus mahdollistaa myös koulutuksen tarjonnan oman maan ulkopuolella. Erityisesti kaupallisten alojen suuren koulutuspaikkakysynnän takia näihinkin korkeakouluihin hakee opiskelijoita.

Opiskelijan kannalta huolestuttavia ovat monet viime aikoina esitetyt maksumyönteiset puheenvuorot, joita on kuultu muutamien tunnettujen professorien, OAJ:n ja Elinkeinoelämän keskusliiton suusta. SYL ja SAMOK ovat luonnollisesti reagoineet omilla vastineillaan. Vaikka maksukokeilu on vielä kesken ja vakinaistamatta, ei siitä alati niukkenevassa julkistaloudessa ole kovin pitkä matka kotimaistenkaan opiskelijoiden maksuihin, sillä kokeilun myötä mallit ovat periaatteessa valmiina. Koulutuksen tasa-arvon ja periytyvyyden näkökulmasta opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa rahapussit eivät ole oikeita lähteitä korkeakoulujen taseiden paikkaamiseen.

Kannanotot

Demariopiskelijoiden Niemi: Oikeisto irtaantunut todellisuudesta

Kommentti 27.4.2012

Elinkeinoelämän keskusliitto EK nosti eilen julkaistussa kannanotossaan jälleen esiin kysymyksen lukukausimaksuista, Kokoomusopiskelijoiden asettuessa tukemaan avausta. Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Sarita Niemi pitää avausta pöyristyttävänä, mutta valitettavan ennalta-arvattavana todellisuudesta irtautuneelle oikeistolle. ”Varakkaampaa väestönosaa edustava oikeisto haluaa tehdä koulutuksesta vain harvojen  hyödykkeen”, valittelee Niemi. Demariopiskelijoiden mukaan koulutuksen tulee olla jatkossakin maksutonta ja saatavilla kaikille.

EK:n näkemystä korkeakoulujen rahoitusvajeen paikkaamisesta lukukausimaksuilla Niemi pitää epäolennaisena. ”Jotta maksuilla olisi minkäänlaista vaikutusta korkeakoulujen talouteen, tulisi niitä kerätä tuhansia euroja opiskelijaa kohden. Kuinka moni meistä pystyisi maksamaan vaikkapa 8000 euron vuosittaista lukukausimaksua?”, kysyy Niemi.

Niemi muistuttaa, ettei suomalaiseen sivistysyliopistoon kuulu Kokoomusopiskelijoiden Hakalan esittämä ajatus opiskelijasta kuluttajana, jolle tarjotaan palveluita. ”Suomalaisessa yliopistossa opiskelija on tiedeyhteisön jäsen, ei asiakas.”, Niemi sanoo.

Lisätiedot: Sarita Niemi, puheenjohtaja, puh. 045-112 9299