TopNavi

Avainsana-arkisto | aktiivinen kansalaisuus

11.11.2013Kannanotot

Poliittiset opiskelijajärjestöt: Matala äänestysprosentti heikentää demokratiaa

Poliittisilla opiskelijajärjestöillä oli ylioppilaskuntien edustajistovaaleissa ehdolla 674 ehdokasta, kun kaiken kaikkiaan vaaleissa oli ehdolla 2048 henkilöä. Koko maassa edustajistopaikkoja oli tarjolla 425, joista poliittiset opiskelijajärjestöt saivat 103. Poliittisten edustajapaikat vähenivät 30:llä vuoden 2011 vaaleista, jolloin poliittiset saivat 133 paikkaa. Myös opiskelijoiden äänestysaktiivisuus (24,96 %) laski yli neljällä prosenttiyksiköllä vuoden 2011 vaaleista, jolloin äänestysprosentti oli 29,6 %.

Lue lisää →

20.12.2012Tiedotteet

Oikeuskansleri vastasi SONKille Pohjois-Karjalan ammattikorkeakouluun liittyvässä tapauksessa

TIEDOTE

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry kanteli valtioneuvoston oikeuskanslerille marraskuussa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun rehtorin toiminnasta ennen kuntavaaleja. SONK katsoi, että rehtori on toiminnallaan rajoittanut poliittista toimintaa korkeakoulussa.

Oikeuskanslerinvirasto on toimittanut SONKille kuluvalla viikolla vastauksen kanteluun. Apulaisoikeuskanslerin mukaan rehtori ei ole syyllistynyt perustusoikeudellisten oikeuksien rajoittamiseen. Apulaisoikeuskanslerin mukaan ammattikorkeakouluilla on itsehallinto, ja rehtori johtaa ammattikorkeakoulun toimintaa.

”Rehtorin toiminnassa on ollut kyse ainoastaan siitä, miten koulun tiloja ja organisaatiota saadaan käyttää muuhun kuin koulun toimintaan. Kyseessä ei ole ollut perustuslaissa tarkoitettu perusoikeuksien estäminen tai rajoittaminen”, vastauksessa todetaan.

Valtioneuvoston oikeuskanslerin vastaus on yksiselitteinen.

SONK on asiasta huolissaan. Oikeuskanslerin viraston mukaan yksittäinen rehtori tai ammattikorkeakoulu voi kieltää poliittisen toiminnan tiloissaan.

On huomautettava, että tilan politiikka ja siihen liittyvä valta on yksi keskeisistä politiikan muodoista. Kieltämällä kuntavaalipaneelit korkeakoulun tiloissa vaikutetaan suuresti poliittisen toiminnan mahdollisuuksiin.

Lisätiedot: pääsihteeri Anni Lahtinen, 045-2775070

Tiedotteet

Opiskelijajärjestöt marssivat korkeakouluihin poliittisen osallistumisen ja demokraattisen vaikuttamisen puolesta

TIEDOTE 20.9.2012

Poliittiset opiskelijajärjestöt marssivat torstaina 20.9. korkeakouluihin vaatiakseen yhtäläisiä mahdollisuuksia esitellä toimintaansa korkeakoulujen tiloissa. Monessa korkeakoulussa poliittista toimintaa harjoittavat yhdistykset ovat edelleen hyvin eriarvoisessa asemassa muihin yhdistyksiin nähden esimerkiksi korkeakoulujen tilojen käyttämisessä.

Poliittinen vaikuttaminen on perustavanlaatuinen osa yhteiskunnan toimintaa. Se on myös demokraattisen järjestelmämme toimimisen edellytys. On käsittämätöntä, kuinka useat ammattikorkeakoulut ja yliopistot eivät hyväksy tiloissaan demokratian edistämiseen tähtäävää toimintaa. Sisäänmarssin avulla poliittiset opiskelijajärjestöt haluavat nostaa tämän vakavan epäkohdan keskusteluun ja tuoda kansanvallan ja sen tekijät aktiiviseksi osaksi korkeakouluyhteisöä.

Opiskelijoita tulee kannustaa osallistumaan yhteiskunnallisesti. Myös laki edellyttää korkeakouluja kasvattamaan opiskelijoita aktiiviseen kansalaisuuteen. Demokraattisen päätöksenteon ja kansanvallan peruslähtökohtien tuntemus on edellytys yhteiskunnalliselle osallistumiselle. Tämän edistäminen on kuitenkin vaikeaa, mikäli maamme korkeinta koulutusta antavat laitokset estävät tiedon levittämisen ja avoimen jakamisen.

”Vaadimme tasavertaisia mahdollisuuksia toimia osana korkeakouluyhteisöä. On kaikkien etu, että opiskelijoista kasvaa aktiivisia ja tiedostavia kansalaisia – siihen kuuluu myös poliittisen järjestelmän tunteminen”, poliittisten opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat muistuttavat.

Politiikan sisäänmarssi järjestetään nyt toista kertaa, ja se tuo poliittisen toiminnan korkeakouluihin kaikkiaan yhdellätoista paikkakunnalla. Päivän aikana poliittiset opiskelijajärjestöt esittelevät toimintaansa korkeakoulujen tiloissa ja kutsuvat kaikki opiskelijat mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihin.

Marssin suojelijana toimii opetusministeri Jukka Gustafsson.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Puheenjohtaja Petri Honkonen, puh.050 389 7260

Keskustan Opiskelijaliitto KOL

Puheenjohtaja Akseli Hakala, puh. 044-7760773

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta

Puheenjohtaja Aki Ruotsala, puh. 050-546 3576

Kristillisdemokraattiset nuoret

Puheenjohtaja Matias Kallio, puh. 040-8423928

Liberaalit Opiskelijat LSK

Puheenjohtaja Simon Elo, puh. 0400-988 960

Perussuomalaiset Nuoret

Puheenjohtaja Sarita Niemi, puh. 045-112 9299

Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK

Puheenjohtaja Milla Jurva, puh. 040-5496038

Vasemmisto-opiskelijat VASOP

Puheenjohtaja Aleksi Laine, puh. 040-5270454

Vihreät nuoret ja opiskelijat ViNO