TopNavi

Arkisto | SONK

15.11.2012SONK

Näin SONK toimii

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry on valtakunnallinen poliittinen opiskelijajärjestö, joka edistää tasa-arvoa, solidaarisuutta ja oikeudenmukaisuutta Suomessa, Euroopassa ja maailmassa. SONKin korkein päättävä elin on kerran vuodessa kokoontuva liittokokous, joka valitsee hallituksen tulevalle vuodelle, käsittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä liittokokoukselle mahdollisesti toimitetut aloitteet ja poliittiset ohjelmaluonnokset sekä ponnet.

Liittokokousten välisenä aikana päätäntävaltaa käyttää liittohallitus, jossa osastot ovat edustettuina. Puheenjohtajan lisäksi liittohallitukseen kuuluu kaksi varapuheenjohtajaa, kuusi jäsentä ja neljä varajäsentä. Liittohallitus voi valita keskuudestaan ns. työvaliokunnan, joka valmistelee asioita liittohallituksen yleensä kerran kuussa tapahtuviin kokouksiin. Liittohallituksen sihteerinä toimii SONKin pääsihteeri. SONKin toimintaa määrittelevät yhdistyksen säännöt.

SONKin poliittisessa profiilissa korostuvat luonnollisesti opiskelija-asiat, mutta otamme kantaa ja osallistumme laajasti myös muuhun yhteiskunnalliseen keskusteluun. Koulutus- ja sivistyspolitiikan lisäksi SONK on profiloitunut Eurooppa-politiikassa, tasa-arvokysymyksissä sekä globalisaation hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Myös talous- ja sosiaalipolitiikan laajoista suuntaviivoista käydään SONKssa aktiivista keskustelua.

Tule mukaan maailman suurimpaan vaihtoehtoliikkeeseen!