TopNavi

Arkisto | Eduskuntavaalitavoitteet 2015

28.11.2014Eduskuntavaalitavoitteet 2015

Eduskuntavaalitavoitteet 2015

Sivistys

 • Oppivelvollisuusikää on nostettava kahdeksaantoista ikävuoteen, mikä parantaa mahdollisuuksia suorittaa toisen asteen tutkinto. Tutkinnon sekä oppimateriaalien on oltava oppijoille maksuttomia kaikilla koulutusasteilla.
 • Laadukas ja riittävästi resursoitu ura- ja opinto-ohjaus kaikissa koulutuksen vaiheissa tukee oppilaita ja opiskelijoita löytämään juuri heille sopivan ja kiinnostavan alan.
 • Maksulliset valmennuskurssit eivät saa muodostaa maksullista väylää korkeakoulutukseen. Pääsykokeissa tulee mitata kirjoista omaksuttavan tiedon lisäksi hakijan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle.
 • Opiskelijan toimeentulo on elämäntilanteesta riippumatta turvattava, myös harjoittelun aikaiseen toimeentuloon on saatava parannus. Opiskelijoiden yhteyttä työelämään on lisäksi parannettava.

 

Talous ja työllisyys.

 • Talouspoliittisen päätöksenteon perusperiaatteeksi on nostettava yhteiskunnallinen tasa-arvo ja kestävä talous. Julkisen sektorin on omalla toiminnallaan turvattava suotuisa työllisyyskehitys suhdanteita tasaavalla finanssipolitiikalla.
 • Harmaata taloutta on torjuttava entistä tehokkaammin ja veroparatiisien toimintaan on puututtava laajalla kansainvälisellä yhteistyöllä.
 • Itsensätyöllistäjille ja pienyrittäjille tulee luoda parempia sosiaalisia turvaverkkoja ja parantaa pienyrittäjän asemaa yksilönä yrityksensä palveluksessa. Myös ensimmäisen työntekijän palkkauskynnystä on alennettava tinkimättä työntekijän oikeuksista. Omaan yritykseen investoiminen on tehtävä verotuksellisin keinoin nykyistä kannattavammaksi.
 • Talouspoliittisen päätösten tulee olla pitkäjänteisiä ja johdonmukaista. Ennustettavuus lisää investointiturvaa.
 • Kaavoitusta ja rakennuslupia on nopeutettava. Hankkeiden aloittaminen ja lupien saaminen ei saa venyä kohtuuttomasti ja haitata investointien houkuttelevuutta.

 

Hyvinvointi

 • Terveydenhuollon rahoitus on yksikanavaistettava: Erillinen Kelan rahoituskanava  terveydenhuollolle täytyy purkaa.
 • Palveluiden tuottajat tulee velvoittaa tarjoamaan sosiaali-, terveys- ja päihdepalvelut pääsääntöisesti saman katon alta, ns. hyvinvointikeskuksista. Samojen toimipisteiden tulee tarjota sekä psykiatrista että somaattista hoitoa.
 • Kuntoutuskäytäntöjä tulee yhtenäistää ja rahoitusjärjestelmä yksikanavaistaa. Seuraavan kymmenen vuoden tavoitteeksi tulee ottaa mielenterveyssyistä aiheutuvien työkyvyttömyyseläkkeiden määrän puolittaminen.
 • Yhteiskunnan tulee kustantaa riittävä psykoterapia kaikille, jotka sitä lääketieteellisin perustein tarvitsevat ja ovat siihen halukkaita.
 • Köyhyyden periytyvyyden syistä on laadittava selvitys ja kansallinen ohjelma sen vähentämiseksi
 • Koululiikunnan numeraaliset arvioinnit tulee poistaa ja edullisia liikuntapalveluita kaikille kansalaisille tulee lisätä. Kaikille elämäntilanteesta riippumatta tulee turvata mahdollisuus liikkumiseen

 

SONKin eduskuntavaalitavoitteet 2015