TopNavi

Arkisto | Muut asiakirjat

12.12.2016Muut asiakirjat

Yhdenvertaisuusohjesääntö

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry.n yhdenvertaisuusohjesääntö

Hyväksytty liittohallituksen kokouksessa 7.12.2016

Mikään yhteisö ei ole koskaan täysin yhdenvertainen, siksi yhdenvertaisuuden eteen pitää tehdä jatkuvasti töitä. SONK on tasa-arvoa edistävä feministinen liike, jonka vuoksi olemme myös erityisen sensitiivisiä omalle toiminnallemme. Haluamme herättää tällä ohjesäännöllä keskustelua niin SONKin kuin koko yhteiskunnan normeista ja hiljaisista rakenteista, jotka vaikuttavat yhteisöjen toimintaan.

SONKille valitaan vuosittain kaksi häirintäyhdyshenkilöä, joihin toimijat voivat olla yhteydessä kohdatessaan häirintää tai syrjintää. Häirintäyhdyshenkilöt koulutetaan tehtäväänsä ja liiton toimisto tukee häirintäyhdyshenkilöitä tehävässään. Häirintäyhdyshenkilöillä on vaitiolovelvollisuus.

Tämä ohjesääntö saatetaan osallistujien tietoon kaikkien liiton tapahtumien yhteydessä. Osallistumalla liiton toimintaan henkilö sitoutuu tämän ohjesäännön kirjauksiin.

  1. Jokaisella SONKin toimintaan osallistuvalla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja määritellä itse omat rajansa.
  2. SONK pyrkii aktiivisesti tunnistamaan, tekemään näkyväksi ja purkamaan toimintaansa vaikuttavia normeja.
  3. Rasismia, seksismiä, homo- ja transfobiaa ei hyväksytä SONKin toiminnassa ja siihen puututaan. Toisten toimijoiden syrjiminen iän, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun, uskonnon, etnisen taustan, kielen, seksuaalisen suuntautumisen tai fyysisen tai psyykkisen toimintakyvyn perusteella on SONKissa kiellettyä.
  4. Ei tarkoittaa ei: toisen henkilökohtaisia rajoja on kunnioitettava niin fyysisesti kuin henkisesti.
  5. SONKin toiminnassa huomioidaan erilaiset toimijat ja tapahtumat järjestetään niin, että kaikilla on tosiasiallinen mahdollisuus osallistua niihin.

Häirintätapauksen tietoon tultua liitossa edetään seuravasti:

  1. Häirintäyhdyshenkilö selvittää asian kulun asianomaisten kanssa
  2. Häirintäyhdyshenkilö kuulee asian kaikkia osapuolia
  3. Asianomaisten kanssa selvitetään, millä tavoin he haluavat asian kanssa edettävän
  4. Tapausta yritetään sovitella, ja jos se ei ole mahdollista siirrytään kohtaan 5
  5. Liittohallitus käsittelee asian ja tarvittaessa päättää jatkotoimenpiteistä, kuten porttikiellosta SONKin tapahtumiin